Статьи

Оптимізація податку на прибуток

Які існують напрямки, що дозволяють нам оптимізувати податок на прибуток?

Для того щоб оптимізація проходила в рамках діючого законодавства потрібно наступне:

 1. У Вас мають бути документи, що підтверджують видатки і вони повинні мати обґрунтованість
 2. Обґрунтованість      критеріїв, за якими ці видатки віднесені до поточних а не до витрат майбутніх періодів
 3. Здійснення контролю за розміром видатків для цілей оподаткування.
 4. Підписання договорів з покупцями,що передбачають перехід права власності по мірі того, як поступає  плата за товар.
 5. Обґрунтованість сумнівних боргів в цілях забезпечення можливості формування резерву сумнівних боргів
 6. Обґрунтованість нарахування амортизації основних засобів. Також потрібно розглядати можливість прискореної амортизації, в тому числі і шляхом придбання майна в лізинг.

 

Розглянемо, які є способи зниження податкового навантаження  податку на прибуток

 1. Чітке формування резервів. Це дозволить рівномірно розподілити податкове навантаження по податковим періодам.
 2. Використання елементів податкового обліку.
 • Вибір методу амортизації ОС.
 • Списання матеріалів
 • Інші.
 1. Перенос бази оподаткування на пільговий податковий режим або на підприємство, яке має менше податкове навантаження.

 

 Ми зупинимось на третьому пункті та з’ясуємо, яким чином можна перенести прибуток на пільговий режим оподаткування (це  може бути ФОП або інший спрощенець).

 1. Ви  можете підписати договір на виконання певних послуг, при цьому сума договору може бути така, що дорівнює прибутку підприємства, яке оптимізується.

 

Це можуть бути наступні послуги:

 • консультаційні послуги  в  галузі виробництва або управлінні виробництвом;
 • послуги по наданню персоналу(аутсорсинг).  В нашій країні аутсорсинг тільки починає розвиватись. Використовуючи аутсорсиг можна мінімізувати також зарплатні податки. Про це ми писали в минулих статтях;
 • надання посередницьких послуг. Підписання агентського договору або договору комісії на закупівлю сировини та матеріалів , а також на реалізацію продукцію. В цьому випадку на підприємство – спрощенця покладено обов’язки по пошуку контрагентів,  підписання з ними договорів від імені та за рахунок принципала, контроль за виконанням договорів:
 • послуги  по веденню бухгалтерського та податкового обліку;
 • виконання робіт за договором субпідряду
 1. Підприємство може сплачувати  штрафні санкції  в бік спрощенця, за невиконання  договір.

 

Переходимо до умов, які повинні  виконуватись для того, щоб перенос прибутку і як результат оптимізація податку на прибуток,  був у рамках діючого законодавства України.

По - перше, всі договори  мають бути реальним. Пояснюємо, що це означає:

Це значить ,що підприємство з яким було укладено  договір має реально виконувати свої функції а не фіктивно.

По - друге,повинна бути економічна обґрунтованість  видатків, тобто їх зв'язок в виробництвом  продукції або управлінням виробництвом та направленість на отримання прибутку. Операція повинна мати свій власний економічний задум, тому що зниження  податку - це вже як наслідок, але  це не може бути основною ціллю.

По – трете, повинен зберігатись ринковий рівень цін та неафельованість.

В четвертих, підприємство на яке переноситься прибуток має бути самостійне, тобто всі витрати, що пов’язані з наданням послуг воно має нести само.

 

Ми з Вами розглянули цілком законні способи оптимізації податку на прибуток, які можуть застосовуватись на підприємствах.

Ви можете користуватись компаніями,  які представлені на нашому сайті ТаксОптима для оптимізації оподаткування в рамках діючого законодавства.

comments powered by HyperComments