Підрозділ 9-1. Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Тимчасово, до 1 липня 2015 року, встановлюються такі особливості застосування деяких норм розділу IX "Рентна плата" цього Кодексу:

1.1. Ставки рентної плати за користування надрами для видобування газу природного, визначені пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу, за природний газ, видобутий під час виконання договорів про спільну діяльність, встановлюються на період, визначений абзацом першим цього підрозділу, у відсотках від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у таких розмірах:

у період з 1 січня до 31 березня 2015 року (включно) - 60 відсотків;

у період з 1 квітня до 30 червня 2015 року (включно) - 65 відсотків;

з 1 липня 2015 року - застосовується ставка, визначена пунктом 252.20 статті 252 цього Кодексу.

(Доповнено підрозділом 91 згідно із Законом України від 31.07.2014 р. N 1621-VII; у редакції Закону України від 28.12.2014 р. N 71-VIII).