Лист ДПС України від 11.12.12 № 11241/0/71-12/10-1117/4680 "Про розгляд листа"

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 від 11.12.12 № 11241/0/71-12/10-1117/4680

ДПС в

Про розгляд листа

 

Державна податкова служба України за результатами розгляду вашого запиту  стосовно можливості надання органам ДПС електронних примірників ВМД на виконання пункту 200.8 статті 200 Податкового кодексу України (далі-Кодекс) повідомляє наступне.

Пунктом 46.1 статті 46 Кодексу визначено, що податкова декларація­ – це документ, що подається платником податків відповідному контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання.

Способи подання податкової декларації визначені вимогами п.49.3 ст.49 Глави ІІ Кодексу та передбачають подання вищезазначеної декларації як у паперовому вигляді так і в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі;

Порядок подання податкової декларації з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України „Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість” від 25.11.11 №1492 (далі – Порядок №1492).

Відповідно до підпунктів 200.7, 200.8 статті 200 розділу V Кодексу платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному органу державної податкової служби податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

До податкової декларації платником податків додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування та оригінали митних декларацій. У разі якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації, така електронна митна декларація надається митним органом органу державної податкової служби в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідно до закону.

Пунктом 32  Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. №450, передбачено  надіслання до ДПС України Держмитслужбою  засвідченої   електронним цифровим підписом посадової особи митного органу  вантажно-митної декларації, якщо митне оформлення товарів здійснювалося з використанням електронної митної декларації (митної декларації, заповненої у звичайному порядку, тимчасової митної декларації, періодичної митної декларації, додаткової декларації), не пізніше наступного робочого дня після її оформлення.

Повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України, які поміщені у митні режими, визначені абзацом третім пункту 30 цього Положення, засвідчене електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи Держмитслужби, надсилається Держмитслужбою ДПС у випадках обумовлених цим Положенням.

 При цьому, електронна митна декларація, а також повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України надсилаються Держмитслужбою ДПС в узгоджених ними форматах за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.

Засвідчене електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи Держмитслужби повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України також надсилається Держмитслужбою у визначені цим пунктом строки декларанту або уповноваженій ним особі.

Водночас, відповідно до пункту 18 Порядку №1492 встановлено, що у разі наявності експортних операцій (заповнення рядка 2.1 декларації) до декларації додаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта). Платники, які подають податкову звітність в електронному вигляді, оригінали митних декларацій (примірників декларанта) подають окремо у порядку, визначеному для подання податкової звітності у паперовому вигляді.

Разом з тим, застосування такого електронного документування ґрунтується на приписах законів України від 22 травня 2003 року №851-IV  „Про електронні документи та електронний документообіг”, від 22.05.2003 року № 852-IV „Про електронний цифровий підпис” шляхом використання електронних документів, у тому числі ВМД, засвідчених електронними цифровими підписами, без подання паперових екземплярів документів.

Вантажно-митна декларація, відповідно до пункту 2 Положення про вантажно-митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 (далі-Положення), - це письмова заява встановленої форми, що подається митному органові на паперовому носії або як електронний документ (електронна ВМД)  і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються  через митний  кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування та сплати податків, зборів та інших платежів.

Електронна ВМД вважається оформленою за наявності внесеної до декларації за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення, засвідченої електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Інформація про оформлення електронної ВМД надсилається декларанту електронним повідомленням, засвідченим електронним  цифровим підписом  посадової особи митного органу.

Оформлена ВМД є підтвердженням надання особі права на поміщення товарів та/або транспортних засобів у заявлений митний режим і прав та обов'язків зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних фінансових, господарських та інших операцій.

Крім того, згідно зі статтею 9 Закону України від 16 липня 1999 року №996-XIV „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” первинні документи можуть складатися на паперових або машинних носіях.

Відповідно до статті 5 Закону України  „Про електронні документи та електронний документообіг” (далі - Закон №851-IV) електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Статтею 8 Закону №851-IV, якою визначено правовий статус електронного документа, передбачено, що юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму, та встановлено виключний перелік випадків коли електронний документ не може бути застосований як оригінал.

Згідно ст. 7 Закону №851-IV  оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.

Додатково повідомляємо, що за загальним принципом права, у разі зміни норми права (норми Кодексу), закріпленої у акті вищої юридичної сили, на виконання якої прийнято нормативно-правовий акт (підзаконний), останній застосовується в частині, що не суперечить цій нормі права (Кодексу), до прийняття відповідного акту згідно з вимогами  нової норми (Кодексу).

 

Заступник Голови                                                                       А.П. Ігнатов

comments powered by HyperComments