Лист ДПС України від 19.10.2012 №1915/0/141-12/О/22-1214 "Про розгляд звернення"

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 від 19.10.2012 №1915/0/141-12/О/22-1214

 

Гр. …….

Про розгляд звернення

 

Державна податкова служба України розглянула лист
гр. …… щодо права платника податків на оскарження висновків  актів перевірок, <………> , та повідомляє.

Реалізація органами державної податкової служби контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством, у відповідності до пп. 20.1.4 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України далі – Кодекс), здійснюється шляхом проведення перевірок платників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленому цим Кодексом.

За результатами проведених перевірок, у відповідності до п. 86.1 ст. 86 Кодексу, органи ДПС складають акт або довідку такої перевірки, які підписуються посадовими особами органу ДПС та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

При цьому визначення сум податків, що підлягають сплаті платником до бюджету, у відповідності до ст. 58 Кодексу, здійснюється органом ДПС шляхом надіслання (вручення) платнику податків податкового повідомлення - рішення.

Платник податків, який вважає що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені його права, свободи або інтереси, для їх захисту, у відповідності до п. 1 ст. 6 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС), має право звернутися до адміністративного суду.

До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин, вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, якщо платник податків вважає, що цими рішеннями, діями чи бездіяльністю його права чи свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші обмеження прав чи свобод (стаття 2, п.п. 1 п. 2 ст. 17 КАС України).

З наведених норм права випливає, що платник податків на власний розсуд визначає, чи порушені його права рішеннями, дією або бездіяльністю суб'єкта владних повноважень. Проте, ці рішення, дія або бездіяльність повинні бути такими, які породжують, змінюють або припиняють права та обов'язки у сфері публічно-правових відносин.

У свою чергу висновки акту перевірки та власне сам акт перевірки (у тому числі акт перевірки на підставі якого у подальшому було порушено кримінальну справу), не є рішенням органу владних повноважень, а відтак не породжує для платника податків настання будь-яких юридичних наслідків та не впливає на його права, обов'язки та законні інтереси, що у свою чергу виключає можливість такого платника податків, з урахуванням ст. 17 КАС України на їх оскарження у судовому порядку.

Разом із цим, слід враховувати, що платником податків можуть бути оскаржені певні процесуальні дії органу ДПС при проведенні перевірки (наприклад, вилучення оригіналів первинних документів тощо), крім дій щодо оформлення та складання акту перевірки.

Що стосується акту перевірки, на підставі якого у подальшому було порушено кримінальну справу, то висновки такого акту перевірки поряд з іншими доказами можуть бути предметом дослідження у кримінальному процесі.

 

Перший заступник Голови ДПС

України – начальник податкової міліції                                         А.В. Головач

comments powered by HyperComments