Лист ДПС України від 26.09.2012 № 2601/0/61-12/18-3116 "Про розгляд запиту"

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 від 26.09.2012 № 2601/0/61-12/18-3116

ТОВ    <…….>

Про розгляд запиту

Державна податкова служба України розглянула лист ТОВ <...> щодо застосування сільськогосподарським підприємством – суб’єктом спеціального режиму оподаткування виду діяльності з виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості та повідомляє.

Відповідно до п. 209.7 ст. 209 р. V Податкового кодексу України (далі – Кодекс) сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у товарних групах 1 - 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до п. 209.17 ст. 209 р.V Кодексу поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються, безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів/послуг у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.

Розділом 6 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.11.2011 за № 1369/20107 (далі – Положення) визначено, що на підставі відомостей, вказаних у заяві про реєстрацію, поданій сільськогосподарським підприємством згідно з п.п. 6.2.1 п.6.2 Положення, податковий орган у Спеціальному свідоцтві зазначає виключний перелік видів діяльності, що підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та визначені статтею 209 розділу V Кодексу на основі національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 № 457 (із змінами) (далі – КВЕД-2010) або до 31.12.2012 на основі національного класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375 (із змінами) (далі –  КВЕД-2005).

У разі виникнення змін у даних про види діяльності сільськогосподарського підприємства - суб'єкта спеціального режиму оподаткування (у тому числі зміни кодів КВЕД-2005 на коди КВЕД-2010) Спеціальне свідоцтво підлягає заміні у порядку, визначеному пунктом 6.5 розділу 6 Положення.

Для перереєстрації сільськогосподарського підприємства - суб'єкта спеціального режиму оподаткування або заміни Спеціального свідоцтва подається заява про реєстрацію за формою № 1-РС із позначкою "Перереєстрація". Якщо підприємство зазначає у заяві вид діяльності, який належить до сфери  обробка чи переробки продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства та визначений п.п. 209.17.17 п. 209.17 ст. 209 Кодексу, то така позиція обирається і зазначається у заяві  за наявності у платника відповідних видів діяльності, визначених у розділах 01 - 03 "Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство" за КВЕД-2010 (у розділах 01 - 02 "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" або розділі 05 "Рибальство, рибництво та пов'язані з ними послуги" за КВЕД-2005).

Достовірність відомостей про види економічної діяльності сільськогосподарського підприємства підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру, який додається до заяви та містить відомості про види економічної діяльності сільськогосподарського підприємства на основі КВЕД-2010. До 31.12.2012 дані про види економічної діяльності можуть бути надані на основі КВЕД-2005, якщо в Єдиному державному реєстрі щодо заявника містяться відомості про види економічної діяльності на основі КВЕД-2005.

Згідно із таблицею відповідності між позиціями статистичних класифікацій КВЕД-2005 та КВЕД-2010, визначеною наказом  Державного комітету статистики України від 23.12.2011 № 396, коду виду діяльності 10.61 «Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості» за КВЕД -2010 відповідає вид діяльності 15.61.0 за КВЕД-2005.

Враховуючи викладене, сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування може отримати нове Спеціальне свідоцтво із зазначенням переліку видів діяльності на основі КВЕД-2010 після внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру та подання до податкового органу реєстраційної заяви за формою №1-РС з позначкою «Перереєстрація» із зазначенням видів діяльності за КВЕД-2010.

 

Директор Департаменту інформатизації

та обліку платників податків                                                                           М.С. Лаба

comments powered by HyperComments