Лист ДПС УКраїни від 27.01.12 № 4257/Г/10-1114/298 "Про розгляд запиту"

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

від 27.01.12 № 4257/Г/10-1114/298

Гр……..

Про розгляд запиту

 

Державна податкова служба України за результатами розгляду Вашого запиту від 05.01.12 № 05/01/02 щодо складання протоколів (постанов) про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами органів державної податкової служби в межах компетенції повідомляє.

Підпунктами 20.1.21, 20.1.22 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) визначено, що органи державної податкової служби мають право складати стосовно платників податків - фізичних осіб та посадових осіб платників податків - юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення в порядку, визначеному законом, та виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

Підпунктами 111.1.1, 111.1.2 та 111.1.3 пункту 111.1 статті 111 Кодексу встановлено, що за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності: фінансова; адміністративна; кримінальна.

Відповідно до частини першої статті 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-X із змінами та доповненнями (далі - КУпАП) адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. 

Згідно з статтею 2342 КУпАП органи державної податкової служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 1641), порушенням порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (стаття 1666).

У справах про адміністративні правопорушення розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статтях 218 - 221 КУпАП, протоколи про адміністративні правопорушення, а саме, за порушення провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання мають право складати уповноважені на те посадові особи органів державної податкової служби з урахуванням вимог статті 164 КУпАП (частина перша статті 255 КУпАП).

Відповідно до статті 164 КУпАП провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Згідно з пунктом 4 статті 10 Закону України від 4 грудня 1990 року
№ 509-XII „Про державну податкову службу в Україні” із змінами і доповненнями державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об’єднані спеціалізовані державні податкові інспекції здійснюють у межах своїх повноважень контроль за законністю валютних операцій, додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, за наявністю документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону, за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, з наступною передачею матеріалів про виявлені порушення органам, що видають ці документи, за наявністю торгових патентів.

Фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку до початку проведення такої перевірки у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону, патентів, ліцензій, та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, виробництва та обігу підакцизних товарів (підпункт 80.2.2 пункту 82.2 статті 82 Кодексу).

У випадку встановлення факту відсутності у особи державної реєстрації як суб’єкта господарювання до неї буде застосовуватись адміністративна відповідальність у розмірах, встановлених статтею 164 КУпАП.

Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах державної податкової служби, а також процедуру складання протоколів про адміністративні правопорушення та їх розгляд визначено Інструкцією з оформлення органами державної податкової служби матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 28.10.09 № 585, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 29.12.09 за № 1262/17278 із змінами і доповненнями. 

Враховуючи вказане, застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

 

 Заступник Голови                                                                                           А.П. Ігнатов

comments powered by HyperComments