Лист ДПС України від 28.12.12 № 7786/0/51-12/15-3114 стосовно деяких питань заповнення податкової накладної

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.12.12 №7786/0/51-12/15-3114

Про розгляд звернення

 

Державна податкова служба України відповідно до листа <…> розглянула звернення <…> стосовно деяких питань заповнення податкової накладної та  повідомляє.

Порядок складання, надання та реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних регулюється статтею 201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Згідно пункту 52.6 статті 52 Кодексу центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, чи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню, у тому числі за допомогою Інтернет-ресурсів.

Відповідно до підпункту 14.1.173 пункту 14.1 статті 14 Кодексу узагальнююча письмова податкова консультація – оприлюднення позиції контролюючого органу, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих платникам податків.

З метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм Кодексу, зокрема статті 201Кодексу, Державною податковою службою України видано Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту, затверджену наказом ДПС України від 16.02.12 №127.

Даною узагальнюючою консультацією надано відповідь, зокрема, на питання щодо виписки податкової накладної, у випадку коли покупець одного і того ж дня оплачує товар кількома авансовими платежами, а саме: у випадку отримання кількох авансових платежів протягом одного дня від одного і того ж покупця за один і той же товар в межах одного і того ж договору, не буде вважатися помилкою, коли постачальником буде виписана одна податкова накладна на загальну суму таких авансових платежів.

Що стосується питання права на включення сум до податкового кредиту на підставі податкових накладних, заповнених російською мовою, повідомляємо наступне.

Відповідно до пункту 201.2 статті 201 Кодексу форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Так, форма податкової накладної та порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 №1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за №1333/20071.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 14.12.99 р. N 10-рп/99 положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким "державною мовою в Україні є українська мова", треба розуміти так, що українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п'ята статті 10 Конституції України).

Таким чином, пунктом 2 Порядку заповнення податкової накладної передбачено, що Податкова накладна заповнюється державною мовою.

Згідно з пунктом 201.10 статті 201 Кодексу відсутність факту реєстрації платником податку − продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту.

 

 

Заступник Голови                                                                       А.П. Ігнатов

comments powered by HyperComments