Лист ДПС України від26.09.12 № 2543/0/61-12/10-1115/3557 "Про надання податкової консультації"

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.09.12            №2543/0/61-12/10-1115/3557

ТОВ „……… ”

Про надання податкової консультації

 

Державна податкова служба України за результатами розгляду вашого запиту стосовно незастосування штрафних санкцій до платників єдиного податку відповідно до  розділу ХХ Податкового кодексу України (далі-Кодекс) повідомляє наступне.

 1. Платник податків зобов’язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи (підпункт 16.1.4 пункт 16.1 стаття 16 Кодексу).

За правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу (стаття 300).

Положення статті 300 Кодексу розмежовують види порушень за які до платника єдиного податку застосовується відповідальність, зокрема:

- порушення при обчисленні податку;

- несвоєчасність  сплати сум єдиного податку;

- не сплачено повністю суму єдиного податку, що підлягає до сплати;

- порушено терміни подання податкових декларацій.

Разом з тим, приписами абзацу другого пункту 7 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу передбачено, що штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками  не застосовуються.

Тобто, нормами  Кодексу передбачено звільнення від відповідальності платників єдиного податку за  вчинені у 2012 році такі порушення:

- порядку обчислення єдиного податку;

- правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку;

- повноти сплати сум єдиного податку.

         Пунктом 295.3. статті 295 Кодексу встановлено, що платники єдиного податку третьої - шостої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

         Згідно з інформацією зазначеною у запиті, вами порушено терміни сплати єдиного податку за перший квартал 2012 року, а отже несвоєчасно сплачено суму узгодженого податкового зобов’язання.

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків відповідно до пункту 126.1. статті 126 притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

З огляду на наведене, враховуючи несвоєчасну сплату товариством  суми узгодженого податкового зобов’язання по єдиному податку, у податкового органу відсутні правові підстави для застосування у даному випадку пункту 7 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу.

 2. Щодо дати незастосування  штрафних санкцій до платників єдиного податку.

Положеннями Закону України від 24 травня 2012 року №4834-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» пункт 7 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу доповнено абзацом другим, яким передбачено випадки незастосування штрафних санкцій до платників єдиного податку за допущені у 2012 році порушення.

Пунктом 1 розділу ІІ цього Закону встановлено, що останній набирає чинності з 1 липня 2012 року, крім  окремих змін,  визначених цим пунктом.

Разом з тим, відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

   Тобто, штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 (з 01.01.2012 по 31.12.2012) році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються.

 

Заступник Голови                                                              А.П. Ігнатов

comments powered by HyperComments