Статьи

Податок на прибуток в Україні в 2014 році

 Податок на прибуток в Україні в 2014 році Податок на прибуток – прямий податок, який нараховується на прибуток організації (магазину, туристичної фірми), тобто на різницю між її доходами і витратами. Платники податку – усі українські та іноземні юридичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю на території України. 

Як змінювався податок на прибуток на протязі останніх 3-х років та що чекає підприємців надалі? 

 • Квітень-грудень 2011 р. – 23 %.
 • Квітень-грудень 2012 р. – 21 %.
 • Січень-грудень 2013 р. – 19 %.
 • Січень 2014 – 18 %.
 • Січень 2015 – 17 %.
 • Січень 2016 – 16 %.

Що потрібно знати про оподаткування прибутку в 2014 році?

Після введення антикризового Закону, з 1 квітня 2014 року всі платники з доходу від своєї діяльності сплачують 18 % податку на прибуток. Підприємці, які звітують за кожен квартал, за I квартал 2014 р подають декларацію на податок на прибуток і починають платити ставку 16 %, за ІІ квартал 2014 року, відбувається нарахування 18 %. Ті особи, у яких базовим податковим періодом є календарний рік, повинні застосовувати ставку податку на прибуток у розмірі 16 % - за I квартал і 18 % - за наступні, починаючи з квітня.

Об'єкт оподаткування

Спираючись на дані п.п. 134.1.1 ПКУ, випливає, що об'єктом оподаткування є прибуток, отриманий платником податку, який являє собою різницю між доходами (виручка від реалізації + позареалізаційні доходи), собівартістю і витратами.

Формула визначення об'єкта оподаткування:

П = Д – С – ІВ, де П – прибуток; Д – доходи; С – собівартість; ПР – інші витрати.

Відповідно до ПКУ всі витрати поділяються на:

 • Витрати операційної діяльності: собівартість виготовлених та проданих товарів і послуг (матеріальні витрати, виплата заробітної плати співробітникам, амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, інші витрати, що включають, наприклад, купівлю газу) + собівартість придбаних та реалізованих товарів (вартість покупки, мито, витрати, пов'язані з доставкою).
 • Інші витрати (загальновиробничі, адміністративні, фінансові, інші витрати звичайної діяльності).

Хто зобов'язаний стати платником податку на прибуток в 2014 році

У ст. 133 ПКУ розглянуто склад платників, які зобов'язані вносити в фонд держави податок на прибуток. Умовно їх поділяють на 3 основні групи:

 1. Резиденти. Юридичні особи, які займаються господарською діяльність як на території України, так і за її межами; неприбуткові підприємства і компанії, які отримують прибуток від неосновної діяльності та/або виручки, яка підлягає оподаткуванню.
 2. Нерезиденти. Юридичні особи, які створені у будь-якій організаційно-правовій формі, та отримують доходи з джерелом їх походження в Україні, крім установ і організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України; постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерелом їх походження в Україні або виконують представницькі та інші функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників.
 3. Спеціальні платники податків. Національний банк України, заклади кримінально-виконавчої системи та їх підприємства, які використовують працю спецконтингенту.

Ключевые слова: 

податок на прибуток
comments powered by HyperComments