Постанова КМУ від від 31 травня 2012 р. №476 "Про затвердження Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2012 р. N 476

Київ

Про затвердження Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 жовтня 2012 року N 947

Відповідно до підпункту 265.7.4 пункту 265.7 статті 265 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2012 року.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

 

Інд. 70

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 476

 

ПОРЯДОК
подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Цей Порядок визначає механізм подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, органам державної податкової служби відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - відомості).

2. Суб'єктами подання відомостей є Укрдержреєстр, територіальні органи і підрозділи ДМС.

3. Укрдержреєстр, територіальні органи і підрозділи ДМС подають до 15 квітня 2013 р., а у подальшому - щокварталу протягом 15 днів після закінчення податкового (звітного) кварталу органам державної податкової служби відомості станом на перше число відповідного кварталу.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р. N 947)

4. Укрдержреєстр подає ДПС інформацію про об'єкти житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, у тому числі нерезидентів (далі - нерухоме майно), із зазначенням прізвища, імені та по батькові фізичної особи, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), адреси і типу нерухомого майна, його реєстраційного номера, загальної та житлової площі нерухомого майна, виду спільної власності (у разі, коли таке майно належить на праві спільної власності), розміру частки у праві спільної власності (у разі, коли таке майно належить на праві спільної часткової власності), підстави виникнення права власності і дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Передача зазначеної інформації здійснюється на центральному рівні між Укрдержреєстром і ДПС в електронній формі телекомунікаційними каналами зв'язку.

Формати інформаційних файлів, регламент передачі інформації, форма журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів визначаються спільними актами Мін'юсту і Мінфіну.

5. Територіальні органи і підрозділи ДМС подають відповідним органам державної податкової служби інформацію про фізичних осіб, місце проживання яких зареєстровано (знято з реєстрації) у відповідному населеному пункті, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження, місця проживання (країна, регіон, район, населений пункт, вулиця, номер будинку (корпусу) і квартири (до і після реєстрації), серії та номера паспорта, свідоцтва про народження або іншого документа, що посвідчує особу, найменування органу, який видав документ, і дати видачі після запровадження електронного обліку реєстрації місця проживання фізичних осіб.

Передача інформації про фізичних осіб здійснюється на рівні територіальних органів і підрозділів ДМС та органів державної податкової служби в електронній формі.

Формати інформаційних файлів, регламент передачі інформації, форма журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів визначаються спільними актами МВС і Мінфіну.

До запровадження електронного обліку реєстрації місця проживання фізичних осіб територіальні органи і підрозділи ДМС подають інформацію органам державної податкової служби за їх письмовим запитом.

6. Відомості, що подаються органам державної податкової служби, вносяться до інформаційної бази даних і використовуються з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

7. Подання відомостей здійснюється на безоплатній основі.

comments powered by HyperComments