ЗУ № 1260-VII від 13.05.2014. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У підпункті 39.2.1 пункту 39.2 статті 39:

у підпункті 39.2.1.2 слово "операції" замінити словами "господарські операції";

у підпункті 39.2.1.4 слово "Операції" замінити словами "Господарські операції", слово "здійснених" замінити словом "таких", а слова "за відповідний календарний рік" замінити словами "за відповідний звітний календарний рік".

2. У пункті 120.3 статті 120:

в абзаці третьому цифру і слова "5 відсотків загальної суми контрольованих операцій" замінити цифрами і словами "100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року";

в абзаці четвертому цифри і слова "100 розмірів мінімальної заробітної плати" замінити цифрами і словами "10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року";

доповнити абзацом такого змісту:

"Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податку від обов'язку подання звіту (декларації) щодо контрольованих операцій та/або документації, визначеної підпунктом 39.4.8 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу".

3. У підрозділі 10 розділу XX "Перехідні положення":

пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Штрафні санкції за помилки, допущені при розрахунку грошових зобов'язань відповідно до норм статті 39 цього Кодексу за період з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2014 року, застосовуються у розмірі 1 гривня за кожне порушення.

У разі самостійного корегування податкових зобов'язань з метою трансфертного ціноутворення за результатами застосування статті 39 цього Кодексу за період з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2014 року штрафні санкції, передбачені статтею 50 цього Кодексу, не застосовуються";

доповнити пунктом 24 такого змісту:

"24. Встановити, що у 2014 році звіт про контрольовані операції, що відповідно до статті 39 цього Кодексу подається центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за період з 1 вересня по 31 грудня 2013 року подається до 1 жовтня 2014 року".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
13 травня 2014 року
N 1260-VII

 

 

Публікації документа

  • Голос України від 29.05.2014 — № 102
  • Урядовий кур'єр від 31.05.2014 — № 97
  • Офіційний вісник України від 10.06.2014 — 2014 р., № 44, стор. 9, стаття 1160, код акту 72682/2014
  • Відомості Верховної Ради України від 04.07.2014 — 2014 р., № 27, стор. 2221, стаття 913

Додаткові матеріали: 

Налоги: