ЗУ № 5074-VI від 05.07.2012. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. У пункті 225.1 статті 225 слова "(крім виноматеріалів)" замінити словами "(крім виноматеріалів та вермутів)".

2. У пункті 229.1 статті 229:

1) у підпункті "а" підпункту 229.1.1 слова "для виробництва виноградних та плодово-ягідних виноматеріалів і сусла" замінити словами "для виробництва виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів";

2) у підпункті 229.1.3 слова "підприємствами первинного виноробства" замінити словами "підприємствами первинного виноробства, виробниками вермутів";

3) у підпункті "а" підпункту 229.1.5 слова "виробником виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів і сусла" замінити словами "виробником виноградних, плодово-ягідних, інших виноматеріалів і сусла та вермутів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
N 5074-VI

 

 

Публікації документа

  • Голос України від 31.07.2012 — № 138
  • Урядовий кур'єр від 03.08.2012 — № 138
  • Офіційний вісник України від 10.08.2012 — 2012 р., № 58, стор. 26, стаття 2317, код акту 62755/2012
  • Відомості Верховної Ради України від 26.07.2013 — 2013 р., № 30, стор. 1599, стаття 339

Додаткові матеріали: 

Налоги: