ЗУ № 5180-VI від 06.07.2012. Про внесення зміни до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток підприємств, отриманого від надання готельних послуг

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей справляння податку на прибуток підприємств, отриманого від надання готельних послуг

 

Верховна Рада України постановляє:

 

1. У підпункті "а" пункту 17 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) цифри і слово "75 відсотків" замінити цифрами і словом "50 відсотків".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 серпня 2012 року.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 липня 2012 року
N 5180-VI

 

 

Публікації документа

  • Голос України від 16.08.2012 — № 151
  • Урядовий кур'єр від 21.08.2012 — № 150
  • Офіційний вісник України від 27.08.2012 — 2012 р., № 63, стор. 124, стаття 2573, код акту 63053/2012
  • Відомості Верховної Ради України від 26.07.2013 — 2013 р., № 30, стор. 1638, стаття 348

Додаткові матеріали: 

Налоги: