Статьи

Податкові декларації та їх види

Види податкових декларацій в Україні

Розпочнемо з того, що дамо визначення, що таке податкова декларація.

Податкова декларація – це офіційна заява платника податку про отримані ним за конкретний період прибуток та розповсюджені на них податкові знижки та пільги, що подаються до податкових органів по спеціально затвердженим формам. На основі податкової декларації та діючих податкових ставок, податковий орган здійснює контроль за розміром податку, що підлягають сплаті.

Хто повинен здавати  податкові декларації в Україні.

Податкові декларації повинні здавати особи, що займаються підприємницькою діяльністю. Підприємці та організації зобов’язані подавати податкові декларації, навіть у випадку, коли вони отримали нульовий прибуток.

Види податкових декларацій в Україні та строки їх здачі.

 1. Податкова декларація по податку на прибуток підприємства. Подається за рік. Звітують про податок на прибуток.
 2. Податкова декларація про майнове положення та прибутків. Подається за рік. В декларації  відображається податок на прибуток фізичних осіб.
 3. Податкова декларація по податку на додану вартість. Подається раз в місяць або квартал. Звітують по ПДВ.
 4. Податкова декларація акцизного збору. Подається раз в місяць. Звітують по акцизу
 5. Податкова декларація платників єдиного податку – юридичних осіб. Здається раз в квартал. Звіт по єдиному податку
 6. Податкова декларація платників єдиного податку - фізичні особи.
 7. Податкова декларація по фіксованому сільськогосподарського податку. Подається до податкових органів раз на рік.
 8. Податкова декларація по екологічному податку. Здається раз в квартал
 9. Податкова декларація по платі за землю. Подається до податкової інспекції раз в місяць.
 10. Податкова декларація за збори: за спеціальне  використання поверхневих та підземних вод. Подається ця декларація раз в квартал.
 11. Податкова декларація за спеціальне використання лісничих ресурсів. Здається один раз на квартал.
 12. Податкова декларація збору за парковочні місця транспортних засобів. Раз в квартал.
 13. Податкова декларація туристичного збору. Подається раз в квартал.
 14. Податкова декларація по податку на нерухоме майно. Здається раз на рік.
 15.  Податкова декларація валютних цінностей, доходах та майна, що належать резидентам України і знаходяться за її межами.

Декларація по податку на прибуток фізичних осіб.

Традиційно з 1 січня о 30 квітня починається кампанія з декларування прибутку, що отримали фізичні особи протягом минулого року. Законом встановлено, у яких випадках необхідно  подавати податкову декларацію про прибуток фізичних осіб, а в яких це можливо робити за бажанням.

Обов’язковим є здача  податкової декларації у тому випадку, якщо ви отримали прибуток не від податкових агентів, та прибутки з яких на протязі року не утримувались податки.

Якщо, громадянин отримував у минулому році прибуток лише від податкових агентів, то зобов’язання подавати податкову декларацію по прибутку фізичних осіб відсутня.

Податкова декларація подається до органів державної податкової служби за місцем податкової адреси платника податку.

Прибутки , що підлягають обов’язковому декларування та зобов’язують подавати податкову декларацію по податку на прибуток.

 1. Прибуток отриманий у вигляді вартості майна, що перейшло у спадщину (виключення становлять нерезиденти України)
 2. Прибуток, у вигляді подарунків від фізичних осіб.
 3. Прибуток, що був отриманий орендодавцем  при здачі нерухомості в оренду, якщо орендарем являється  фізична особа
 4. Прибуток отриманий орендодавцем що здавав в оренду рухоме майно, у випадку, якщо орендодавцем є фізична особа.
 5. Прибуток у вигляді штрафів, пені.
 6. Прибуток з операцій по продажу або обміну нерухомого майна
 7. Прибуток по операціях з продажу рухомого майна
 8. Іноземні прибутки

Ми розглянули види прибутку , що підлягають оподаткуванню та за якими обов’язкові потрібно подавати податкову декларацію. Але існують ще інші прибутки що не підлягають оподаткуванню, але за ними потрібно теж здавати податкову декларацію.

 Види доходів, котрі при виплаті не підлягають оподаткуванню, але за якими необхідно подавати податкову  декларацію.

 1. Інвестиційний дохід
 2. Невикористані або неповернені кошти у вигляді благодійної допомоги.
 3. Нецільова благодійна допомога зверх встановленої норми
 4. Не погашена частина податкового суми, що була надана під звіт  при припиненні трудової діяльності
 5. Додаткові блага від третьої особи.
 6. Сума боргу платника податку , що анульована кредитором за його самостійним рішенням.
 7. Сума боргу платника податку по підписаному ним  цивільно-правовому  договору, якщо збіг строк позивної давнини і яка перевищує  50% місячного прожиткового мінімуму.
 8. Також за результатами звітного  податного року, в якому іноземець отримав статус резидента України, він повинен  подати річну податкову декларацію, в якій вказано прибуток с джерелом виникнення в Україні, а також іноземні прибутки.

Ключевые слова: 

Податкова, декларація, види, типи, Україна, строки, здача