Статьи

Податок на прибуток

що таке податок на прибуток.

Податок на прибуток

Для початку дамо визначення, що таке податок на прибуток.

Податок на прибуток має відношення до прямого податку. Він стягується з прибутку, що отримала організація, підприємство, установа банку. Прибуток для сплати даного податку визначається, як дохід, що отримала організація за виключенням встановлених законодавством сум та знижок.

Податки на прибуток стягується з юридичних осіб, що займаються господарською діяльністю  на території України, які являються і резидентами і не резидентами.

 

Ставки податку на прибуток

 • З  1 квітня 2011 року по 31грудня ставка дорівнювала 23 відсотки
 • З 1 квітня 2012 по 31 грудня ставка складала 21 відсоток.
 •  З 1 січня 2013 по 31 грудня ставка податку на прибуток сягала 19 відсотків
 • З 1 січня 2014 року ставка податку на прибуток становить 18 відсотків.
 • З 1 січня 2015 ставка зменшиться ще на 1% і становитиме 17 відсотків
 • З 1 січня 2016 ставка податку буде ще зменшуватись и встановиться на рівні 16 відсотків.

Об’єкт оподаткування податку на прибуток. Як його вирахувати

Об’єкт оподаткування податку на прибуток

Згідно розділу 3 «Податок на прибуток» статті 134 «Об’єкт оподаткування» пункту 134.1.1 Податкового кодексу України від 02.12 2010 року №2755 – 6 об’єктом оподаткування являється прибуток, що утворився з джерел  на території України або за її межами.  Цей прибуток визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість товарів, що були реалізовані, або виконані роботи, наданих послуг та на суму інших витрат звітного періоду, що визначені в статтях 138-143 Податкового кодексу України з урахування правил що вставлені в ст. 152 «Порядок обчислення податку» ПКУ.

Формула обчислення прибутку

П=Д-С-ІВ

Де П - це прибуток

Д - дохід

С - собівартість

ІВ - інші витрати

Що таке дохід і його склад наведені в ст. 135-137 Податкового кодексу України. Загальний дохід складається із доходів від операційної діяльності та інших доходів.

Собівартість – це грошове вираження затрат підприємства, що пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції, послуг чи робіт.

До інших витрат відносять

 1. Загальновиробничі витрати
 2. Адміністративні витрати
 3. Витрати на збут
 4. Інші операційні витрати
 5. Фінансові витрати
 6. Інші витрати від звичайної діяльності, окрім фінансових витрат(ст.138.10.6 ПКУ)
 7. Інші витрати, що наведені статті 138 п.138.12 ПКУ.

Платники податку на прибуток

Платників податку на прибуток можна умовно розділити на три групи

 1. Резиденти
 2. Нерезиденти
 3. Спеціальні платники

Далі перерахуємо хто відноситься до резидентів.

 1. Юридичні особи що утворені и здійснюють свою діяльність згідно закону України з місцезнаходженням.
 2. Дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї.
 3. Фізичні особи – резиденти, що проживають на території України.

При цьому платником податку на прибуток є не всі резиденти, а лише ті що наведені в ст. 133 « платники податку» ПКУ. Наведемо її нижче

 1. Суб’єкти  господарювання – юридичні особи, що здійснюють господарську діяльність як на території України, так і за її межами.
 2. Відокремлені підрозділи платників податку, що вказані  в статті 133 «Платники податку» п.133. 1.1 ПКУ
 3. Підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, що отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту.
 4. Неприбуткові установи та організації , але лише у тому випадку коли  прибуток отриманий від неосновної діяльності.

До числа нерезидентів згідно Податкового кодексу України що повинні сплачувати податок на прибуток відносять:

1. Іноземні компанії, організації, що утворилась згідно з законодавством інших держав, їх зареєстровані згідно з законом України філії.

2. Дипломатичні представництва, консульські організації та представництва інших держав, що знаходяться на території України.

3. Фізичні особи, що не є резидентами  України (лише ті що наведені в п.133.2 ПКУ)

Хто має право не платити податок на прибуток?

Хто має право не платити податок на прибуток?

Згідно податкового законодавства податок на прибуток мають право не платити підприємства, сукупних дохід яких не перевищує 3 000 000грн, а розмір заробітної платні працівників не менше а ніж подвійної мінімальної. При цьому вони повинні бути створені після 1 квітня (але не шляхом реорганізації), або раніше за умови, що задекларований річний дохід не перевищував  3 000 000грн протягом останніх трьох років.

Для застосування нульової ставки  по податку на прибуток існують деякі обмеження по видам діяльності:

1.На операції в сфері нерухомості

2.На операції з валютою

3. На операції в сфері розваг

4. На суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

5. Оптових покупців

6. Суб’єктів, що пропонують фінансові послуги для підприємців .

Ключевые слова: 

податок на прибуток, Платники податку, Об’єкт оподаткування, Ставки податку на прибуток
Податок на прибуток | Оптимизация налогообложения

Ошибка

На сайте произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.