эконалог с ненужных шин и аккумуляторов

victoriya
эконалог с ненужных шин и аккумуляторов
на предприятиии есть ненужные шины и аккумуляторы. может ли  предприятие продать их физическому лицу или необходимо сдавать их на утилизацию? необходимо ли нам уплачивать эконалог за эти шины и аккумуляторы?
 
11.16.14 11:16
Ответ: TAxer
Відходи – це будь-які

Відходи – це будь-які  речовини,  матеріали  і  предмети,  що утворилися  у  процесі  виробництва  чи споживання, а також товари (продукція),  що  повністю  або  частково  втратили  свої споживчі властивості  і  не  мають  подальшого  використання  за  місцем їх утворення  чи  виявлення  і  від яких їх власник позбувається, має намір  або  повинен  позбутися  шляхом  утилізації  чи  видалення. 

Якщо підприємство має намір продати такі шини та акумулятори, то вони визнаються його запасами. Якщо підприємство вирішить, що подальше зберігання таких шин та акумуляторів недоцільне і не призведе до економічних вигод у майбутньому, воно визнає такі шини та акумулятори відходами і списує їх з балансу (на підставі відповідного акту списання). Визначення того, чим є такі шини та акумулятори, здійснює виключно саме підприємство – власник. 

 Якщо до вивезення та утилізації відходів вони тимчасово зберігаються, наприклад, на складі підприємства, таке підприємство не є платником екологічного податку. Однак, щоб не було суперечок з цього приводу із податківцями, радимо якнайшвидше укласти договір про вивезення відходів із відповідним спеціалізованим підприємством. 

11.16.14 11:21