Камеральная проверка у ФЛП

Ольга
Камеральная проверка у ФЛП

Подскажите, какой порядок проведения камеральной проверки у ФЛП?

11.17.14 10:59
Ответ: TAxer
Порядок проведення

Порядок проведення камеральної перевірки визначено ст 75 ПКУ .

Камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення. 

Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.

Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкові.За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, що проводили перевірку, і після реєстрації у контролюючому органі вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 цього Кодексу.

Податкове повідомлення-рішення приймається керівником контролюючого органу (його заступником) протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки.

11.17.14 11:03