лицензии на производство спирта

optimizator
лицензии на производство спирта
каким субъектам предпринимательской деятельности выдаются лицензии на производство спирта?
 
10.28.14 4:51
Ответ: TAxer
Ліцензії на виробництво
Ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового видаються суб’єктам підприємницької діяльності, які на момент подання заяви про видачу ліцензії є власниками або відповідно до інших не заборонених законодавством підстав володіють та/або користуються приміщеннями та обладнанням, що забезпечують повний технологічний цикл виробництва алкогольних напоїв, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб’єкт підприємницької діяльності.
 
10.28.14 8:54