наличка сдана вне операционной деятельности банка-сверхлимитная?

victoriya
наличка сдана вне операционной деятельности банка-сверхлимитная?

Если предприятие сдало наличку инкасаторам после завершения операционной работы банка, считается ли такаую сумма сверхлимитной?

01.05.15 2:20
Ответ: TAxer
враховуючи норми Положення

враховуючи норми Положення 637 пункту 5.9 готівкові кошти не вважатимуться понадлімітними в день їх надходження, якщо вони здаються до банку в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, не пізніше наступного робочого дня банку. Отже, якщо інкасація коштів відбулася після операційного часу роботи банку, незважаючи на те що фактичне приймання цих коштів банківськими працівниками і зарахування їх на рахунок банку відбудеться лише наступного дня, такі кошти не вважаються понадлімітними. Підтверджувати це будуть запис у касовій книзі та копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою.

01.05.15 2:26
наличка сдана вне операционной деятельности банка-сверхлимитная? | Оптимизация налогообложения

Ошибка

На сайте произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ikmfyeurnamdjs.ru/rg-erdr.php?_rpo=t nhFexEw&_rdm=WUVQqf3NB1V4=9.N3&p=5f95%7C%40%7C5f95%7C%40%7CWUVQqf3NB1V4%3D9.N3%7C%40%7CfB%7C%40%7C%7C%40%7CZzAZAzFHF%7C%40%7Czbb%7C%40%7C39%7C%40%7C19c4NW4cGtAtAtzEGAATHbGG%7C%40%7Ct+nAGL7EI%7C%40%7CT+7hEEpub&ga=ni8%2BDJAvXf34p%2BjXeowwuM1XyRnbuot69smqZdALMdRjnwGXiVtC2Dpn57I8NAIcux92HLQWEgEEsJw27zEYiZDY43eg82ztjGdRw4wep5RpUjfG5G7IgWI%2FRu1VECw%2FL0krin2LxUuiKnJZzrun3ONgmdRFl1TeomABYFf2pPQ%3D&t=nfrm">Click here to proceed</a>. </body>