наличка сдана вне операционной деятельности банка-сверхлимитная?

victoriya
наличка сдана вне операционной деятельности банка-сверхлимитная?

Если предприятие сдало наличку инкасаторам после завершения операционной работы банка, считается ли такаую сумма сверхлимитной?

01.05.15 2:20
Ответ: TAxer
враховуючи норми Положення

враховуючи норми Положення 637 пункту 5.9 готівкові кошти не вважатимуться понадлімітними в день їх надходження, якщо вони здаються до банку в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, не пізніше наступного робочого дня банку. Отже, якщо інкасація коштів відбулася після операційного часу роботи банку, незважаючи на те що фактичне приймання цих коштів банківськими працівниками і зарахування їх на рахунок банку відбудеться лише наступного дня, такі кошти не вважаються понадлімітними. Підтверджувати це будуть запис у касовій книзі та копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою.

01.05.15 2:26