Налоговые обязательства по НДС при уступке прав требования

юрий
Налоговые обязательства по НДС при уступке прав требования

Возникают ли повторно налоговые обязательства по НДС при  уступке прав требований  при договоре финансового лизинга?

Ответ: licka
Відповідно до статті 185 НКУ

Відповідно до статті 185 НКУ об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України,, у тому числі операції з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю. Згідно зі статтпею 14 НКУ постачанням товарів також вважаються операції з фактичної передачі матеріальних активів іншій особі на підставі договору про фінансовий лізинг (повернення матеріальних активів згідно з договором про фінансовий лізинг) чи іншої домовленості, відповідно до якої оплата відстрочена, але право власності на матеріальні активи передається не пізніше дати здійснення останнього платежу.

Відповідно до статті 187НКУ датою виникнення податкових зобов'язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичної передачі об'єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу). А нормами статті 198 НКУ датою виникнення права орендаря (лізингоотримувача) на збільшення податкового кредиту для операцій фінансової оренди (лізингу) визначено дату фактичного отримання об'єкта фінансового лізингу таким орендарем. В той же час відповідно до статті 196 НКУнарахування та сплата процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

 

12.27.14 5:00