определение суммы дохода лизингодателя

licka
определение суммы дохода лизингодателя

У меня такой вопрос:как лизиногодателю определить сумму дохода в налоговом учете?

11.07.14 10:01
Ответ: TAxer
Сума доходу визначається на

Сума доходу визначається на підставі первинних документів: акта приймання-передачі, накладної, договору тощо. Розмір доходу залежатиме від природи виникнення активу. Якщо передається актив:

1) який спеціально придбавався для такої операції, доходом буде договірна вартість активу, встановлена договором, відповідно до  пункту 135.4

2) у разі передачі у фінансовий лізинг майна, що на момент такої передачі перебувало у складі ОЗ орендодавця, балансова вартість основного засобу прирівнюється до нуля. Передача ОЗ у фінансовий лізинг для цілей оподаткування прирівнюється до продажу. Тож за нормами пункту 146.13 ПКУ визнається дохід у сумі перевищення доходу (вартості, встановленої договором) від постачання предмета фінлізингу над балансовою вартістю ОЗ (балансова вартість ОЗ визначається відповідно до  пунтку 14.1.9 ПКУ.

Виходячи з того, що п. 153.7 ПКУ, яким регулюється порядок обкладення податком на прибуток операцій фінлізингу, посилається на правила продажу ОЗ за нормами ст. 146, вважаємо, що якщо балансова вартість предмета лізингу перевищує вартість за договором, різниця відноситься до витрат лізингодавця (незважаючи на межу визнання доходу, не нижчу за рівень звичайних цін, такий випадок можливий. Приміром, на ринку звичайна ціна на окремий предмет фінлізингу є меншою від балансової вартості основного засобу, що передається).

 
11.07.14 10:20