основания для отказа от упрощенки

zoor
основания для отказа от упрощенки

Какие основания для отказа от упрощенной системы налогообложения?

12.19.14 11:00
Ответ: licka
у разі перевищення протягом

у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу платником ЄП четвертої групи, який використав право на застосування іншої ставки, встановленої для шостої групи, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

 у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платником ЄП шостої групи — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

 у разі застосування платником ЄП іншого способу розрахунків, ніж грошова форма, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

 у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

 для платника ЄП четвертої групи, у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів — в останній день другого з двох послідовних кварталів.

12.19.14 11:04