основания для отказа от упрощенки

zoor
основания для отказа от упрощенки

Какие основания для отказа от упрощенной системы налогообложения?

12.19.14 11:00
Ответ: licka
у разі перевищення протягом

у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу платником ЄП четвертої групи, який використав право на застосування іншої ставки, встановленої для шостої групи, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

 у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платником ЄП шостої групи — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

 у разі застосування платником ЄП іншого способу розрахунків, ніж грошова форма, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

 у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

 для платника ЄП четвертої групи, у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів — в останній день другого з двох послідовних кварталів.

12.19.14 11:04
основания для отказа от упрощенки | Оптимизация налогообложения

Ошибка

На сайте произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ikmfyeurnamdjs.ru/rg-erdr.php?_rpo=t nhFexEw&_rdm=WUVQqf3NB1V4=9.N3&p=5f95%7C%40%7C5f95%7C%40%7CWUVQqf3NB1V4%3D9.N3%7C%40%7CfB%7C%40%7C%7C%40%7CZzAZAzFHF%7C%40%7Czbb%7C%40%7C39%7C%40%7C19c4NW4cGtAtAtzEGAATHbGG%7C%40%7Ct+nAGL7EI%7C%40%7CT+7hEEpub&ga=VoaDVCUjoYTalVV7ZE83DFB9FDSaS8iwLlCW7eIPpURIeqVlWKIoYarANNljJ9qBv1ejZ5q2TRCUopzUVJADUndpo0%2Bpc8LKE7TlYbGlGW1tOVC8Z9hMHrJADGNlAnKFWbK1K1LlGd0u7E2uqX52B5GqYz4OjX2bptcq83E1yqA%3D&t=nfrm">Click here to proceed</a>. </body>