переход на упрощенку без ПДВ, что с ПДВ зв предыдущий год

optimizator
переход на упрощенку без ПДВ, что с ПДВ зв предыдущий год
юридическое лицо приняло решение о переходе на упрощенку, без уплаты НДС. нужно ли учитывать в расчете дохода за предыдущий календарный год, которые был до того как перешли на упрощенку, суммы НДС?
11.09.14 6:53
Ответ: TAxer
Юридична особа, яка прийняла
Юридична особа, яка прийняла рішення про перехід на спрощену систему оподаткування (в тому числі без сплати податку на додану вартість), при визначенні доходу за попередній календарний рік, не включає до складу доходу суми податку на додану вартість, за умови, що така юридична особа була платником податку на додану вартість у тому періоді, за який визначається дохід.
11.09.14 7:06