прекращение деятельности с обязательным патенированием

victoriya
прекращение деятельности с обязательным патенированием

Если предприниматель прекращает свою деятельность, которая подлежит обязательному патентированию, то нужно ли ему сообщать об этом в контролирующин органы?

11.21.14 10:26
Ответ: TAxer
Якщо підприємець припиняє

Якщо підприємець припиняє діяльність, яка підлягає патентуванню, потрібно заздалегідь, до 15 числа місяця (кварталу у сфері розваг), що передує такому періоду, в якому така діяльність не буде здійснюватися, письмово повідомити територіальний орган Міндоходів, який видав патент.

 

11.21.14 10:28