составляем заявление на налоговый компромис

Дмитрий
составляем заявление на налоговый компромис

как правильно составить заявление на применение налогового компромиса?

02.16.15 3:28
Ответ: TAxer
Заява про компроміс та Заява

Заява про компроміс та Заява про компроміс  подається платником податків у довільній формі з 17.01.2015 по 16.04.2015.

При складанні Заяви про компроміс рекомендується зазначати:

1. Про подання уточнюючого розрахунку для застосування процедури досягнення податкового компромісу.

2. Про згоду на проведення перевірки з питань, які стосуються витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств та/або завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, у межах процедури досягнення податкового компромісу.

3. Перелік операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової декларації. Для можливості чіткої ідентифікації кожної господарської операції, щодо якої здійснюється уточнення, необхідно вказати:

3.1. назву (ПІБ), код ЄДРПОУ суб’єкта господарювання (реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків), по операціях (взаємовідносинах), з яким було віднесено суми до складу податкового кредиту та/або витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;

3.2. дату, номер, вид, термін дії договору, на виконання якого здійснювались господарські операції, предмет договору, обсяг здійснених господарських операцій за договором, зміни до договору, що стосуються вказаних операцій (за наявності);

3.3. податковий (звітний) період, у якому було допущено завищення податкового кредиту та/або витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, що стало наслідком заниження ПДВ та податку на прибуток до бюджету та податковий (звітний) період, у якому було допущено заниження податкових зобов’язань;

3.4. зміст господарської операції (номенклатура постачання, обсяг, вид, інформація щодо проведених розрахунків);

3.5. суму завищення податкового кредиту та/або витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, та суму заниження ПДВ та податку на прибуток до бюджету;

3.6. дату, номер податкової накладної, на підставі якої було віднесено відповідні суми до податкового кредиту, відомості та/або інші розрахункові документи, що засвідчують факт сплати ПДВ у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг та їх отримання.

При складанні Заяви про компроміс по ППР рекомендується зазначати:

1. Дату, номер податкового повідомлення-рішення.

2. Стан узгодження.

3. Відповідний фіскальний або судовий орган, де перебуває на оскарженні податкове повідомлення-рішення.

4. Суму податку на прибуток та/або ПДВ, щодо якої платник податків бажає досягнути податкового компромісу (із зазначенням податкових (звітних) періодів, по яких були здійснені донарахування в акті перевірки, контрагентів тощо).

 

02.16.15 3:47