учет курсовых разниц ООО

zoor
учет курсовых разниц ООО

как правильно   вести учет курсовых разниц ООО на упрощенной системе?

11.02.14 6:11
Ответ: TAxer
Залишки валюти на валютному

Залишки валюти на валютному рахунку є монетарною статтею балансу. А отже, підлягають перерахунку у гривню: 

-на дату оприбуткування (первісного визнання активом) – за курсом НБУ на початок доби такої дати. При цьому підприємство може операції з безготівкових  розрахунків в іноземній валюті відображати у валюті звітності  у  сумі,  визначеній  у документах банку, з урахуванням особливостей   застосування   банком   валютного   курсу  на  дату здійснення   операції;

-на дату складання фінансової звітності  – по курсу НБУ на кінець дня 

-на дату здійснення господарської операції (наприклад, продажу такої валюти), в межах такої операції або в межах усього залишку такої валюти на момент продажу його частини, за вибором підприємства 

Курсові різниці, які виникають, є доходом або витратами підприємства на єдиному податку виключно в бухгалтерському обліку (оскільки ведення обліку курсових різниць ПКУ для єдинників не передбачено). 

11.02.14 6:17