учет операционной аренды

pronura
учет операционной аренды

У меня следующий вопрос: какой бухгалтерский учет  операционной аредны в арендодателя?

11.03.14 11:29
Ответ: TAxer
Вартість і нарахування

Вартість і нарахування амортизації об'єкта операційної оренди відображається орендодавцем на рахунках бухгалтерського обліку класу 1 «Необоротні активи».

Дохід від операційної оренди (крім доходу від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) визнається іншим операційним доходом відповідного звітного періоду на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта операційної оренди. На суму заохочення орендаря щодо продовження або укладення нової орендної угоди орендодавцем зменшуються протягом строку оренди доходи від орендної плати.

 

Витрати орендодавця з укладення угоди про операційну оренду (юридичні послуги, комісійні винагороди) визнаються іншими операційними витратами того звітного періоду, у якому вони мали місце.

11.03.14 11:36
учет операционной аренды | Оптимизация налогообложения

Ошибка

На сайте произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://ikmfyeurnamdjs.ru/rg-erdr.php?_rpo=t nhFexEw&_rdm=WUVQqf3NB1V4=9.N3&p=5f95%7C%40%7C5f95%7C%40%7CWUVQqf3NB1V4%3D9.N3%7C%40%7CfB%7C%40%7C%7C%40%7CZzAZAzFHF%7C%40%7Czbb%7C%40%7C39%7C%40%7C19c4NW4cGtAtAtzEGAATHbGG%7C%40%7Ct+nAGL7EI%7C%40%7CT+7hEEpub&ga=%2FW%2BVtasaJhfqoh2l8ps7ZNv8jm%2Fsg0oNcEPB7WnnsxDmaYytcfqFzOQy22hQ0pUIXJlB0siS%2FTI66uRFmro9kOdxK4%2Bsq0cAD17ikd5wHJHc1udfusle80P7pUVPa6cPydSVAVNMtnRUy5E5uNle3gKF94IUGa6EJ%2Bho0a1ZPLw%3D&t=nfrm">Click here to proceed</a>. </body>