вид гражданско-правового договора в налоговой накладной

licka
вид гражданско-правового договора в налоговой накладной
как правильно указать в налоговой накладной указать вид граданско - правового договора (во время поставок без договора)?
 
02.03.15 4:36
Ответ: TAxer
встатті 205 ЦКУзазначено, що

встатті 205 ЦКУзазначено, що угоди можуть відбуватися в усній або в письмовій формі. А в статті 206 ЦКУ зазначено, що усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення. Зрозуміло, що це не стосується угод, які повинні засвідчуватися нотаріально, підлягають державній реєстрації, а також тих, для яких недодержання письмової форми тягне їх недійсність.

У  статты 208 ЦКУ визначено, що у письмовій формі вчиняються всі угоди між юридичними особами, крім тих, які передбачені ст. 206 ЦКУ і є усними (тобто повністю виконуються сторонами у момент їх вчинення). Для юридичних осіб усні угоди можливі тільки у випадку готівкового розрахунку за товари, роботи, послуги саме в момент їх отримання покупцем. При цьому юридичній особі, що сплатила готівкові кошти за товари (роботи, послуги), видається документ, що підтверджує підставу сплати та суму одержаних грошових коштів . У свою чергу, це можливо при купівлі товарів (робіт, послуг) за готівку на ринках, в магазинах і т.п. Юридичні особи оформляють такі операції через підзвітних осіб. Всі інші угоди юросіб між собою повинні оформлятися письмово.

Вимоги до письмової форми договору викладені у ст. 207 ЦКУ. Для того, щоб форма угоди вважалася письмовою, її зміст має бути зафіксований в одному або кількох документах, листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. ЦКУ також визнає форму угоди письмовою, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного способу зв'язку. При цьому окремий документ з назвою «договір» не оформляється. На практиці пропозиція укласти  угоду купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) оформлюється випискою рахунку для оплати, в якому вказується асортимент пропонованого товару (робіт, послуг), а також строк для оплати рахунку. Виконання таких угод підтверджується накладними (актами), а оплата підтверджується виписками банків по поточних рахунках контрагентів. 

Далі, другою умовою письмової форми правочину є наявність на документах підписів сторін. Згідно з частиною 2 статті 207 ЦКУправочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.

Таким чином, угоди щодо купівлі-продажу товарів, надання послуг та виконання робіт, які оформлюються накладними або актами, а також супроводжуються випискою рахунків для їх оплати, є письмовими угодами, але за спрощеною формою у вигляді пакета документів: накладна (акт) та виписка банку. З огляду на це в податковій накладній можна зазначати «договір поставки», при цьому проставляється дата і номер документа, який підтверджує першу подію – оплату або постачання. Застосовувати слово «усний» ми не рекомендуємо, оскільки за нормами ЦКУ такий договір усним не є. Зазначення слова «рахунок-фактура» також не зовсім коректне, оскільки рахунок – це не первинний документ, він не підтверджує здійснення господарської операції, це лише пропозиція укласти договір купівлі-продажу товарів (робіт, послуг), що вказані в такому 

02.03.15 5:50