возвращение должником ранее списанной задолжености

optimizator
возвращение должником ранее списанной задолжености

какие последствия погашения должником раньше списанной дебиторской задолженности как безнадежной?

12.01.14 11:46
Ответ: TAxer
Сума безнадійної

Сума безнадійної заборгованості, яка відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості, визнається безповоротною фінансовою допомогою. У декларації з прибутку така операція відображається у рядку 03 у податковому періоді отримання відшкодування з розшифруванням у рядку 03.10 додатка IД.

12.01.14 11:51
Ответ: TAxer
Сума безнадійної

Сума безнадійної заборгованості, яка відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості, визнається безповоротною фінансовою допомогою. У декларації з прибутку така операція відображається у рядку 03 у податковому періоді отримання відшкодування з розшифруванням у рядку 03.10 додатка IД.

12.01.14 11:51