заемщик нарушил правила договора кредита. какая отвественность

victoriya
заемщик нарушил правила договора кредита. какая отвественность

Какая предусмотрена отвественнось за нарушение заемщиком условий договора кредита?

Категория: Ответственность
12.25.14 8:17
Ответ: licka
 у разі невиконання

 у разі невиконання позичальником обов'язків, установлених договором позики, щодо забезпечення повернення позики, а також у разі втрати забезпечення виконання зобов'язання (наприклад, предмета застави) або погіршення його умов за обставин, за які позикодавець не несе відповідальності, позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення позики та сплати належних йому процентів, якщо інше не встановлено договором. Якщо ж договором встановлено обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то у разі прострочення повернення чергової частини позикодавець також має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, зі сплатою процентів.

12.25.14 8:20