здание в общей собственности, но земля оформлена на одно лицо. кто плательщик зем. налога

victoriya
здание в общей собственности, но земля оформлена на одно лицо. кто плательщик зем. налога
производственное здание находится в общем собственности нескольких юридических лиц, но при этом право собственности под этим зданием оформлено на одного из лиц. кто в таком случае является плательщиком налога на земельный участок?
 
Категория: Плата за землю
10.28.14 3:59
Ответ: TAxer
По-перше, подаючи податкову
По-перше, подаючи податкову декларацію, платник податків узгоджує свої грошові зобов'язання зі сплати цього податку згідно з п. 54.1 ПКУ. Грошове зобов'язання зі сплати податку стає узгодженим на момент закінчення граничного строку подання декларації, адже протягом такого строку платник податків має право подати нову звітну декларацію та змінити суму своїх грошових зобов'язань необмежену кількість разів. Після закінчення граничного строку подання декларації грошові зобов'язання стають узгодженими в тій сумі, що відображена в останній поданій новій звітній декларації або звітній декларації, якщо нові звітні не подавалися. Платник податків, самостійно зазначаючи певну суму податку до сплати в своїй декларації, стає зобов'язаним сплатити її в повному обсязі протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (з податку на прибуток, з ПДВ, з єдиного податку для платників 3 — 6 групи, екологічного податку, збору за спецводокористування тощо), крім випадків, установлених ПКУ (це випадки сплати ПДФО, збору за першу реєстрацію транспортного засобу, податку на нерухомість з фізосіб, єдиного податку для 1-ї та 2-ї групи платників тощо). Отже, якщо ПКУ не встановлено інше, на дату, наступну за граничним строком подання декларації, платник податків стає зобов'язаним сплатити до бюджету саме ту суму податку, яку він зазначив у декларації, — протягом 10 календарних днів. Якщо платник податків виявить завищення грошового зобов'язання у декларації до закінчення граничного строку її подання та виправить це завищення шляхом подання нової звітної декларації, це не призведе до необхідності сплати завищеної суми, бо правильна сума вже буде узгоджена на момент закінчення строку подання декларації. Але якщо до кінця строку подання декларації платник податків не встигне виправити свою помилку та не подасть уточнюючого розрахунку (далі — УР) до закінчення граничного строку сплати грошового зобов'язання, йому доведеться сплатити завищену суму грошових зобов'язань у встановлені строки. отже, оскільки уточнююча декларація була подана після закінчення граничного строку подання декларації, то нарахування штрафу є правомірним
 
10.28.14 9:14