Статьи

Оподаткування. Загальна система оподаткування в Україні.

Загальна система оподаткування в Україні.Оподаткування це примусове  стягнення державою  в особі керівництва та місцевих органів самоврядування певної грошової суми на користь держави.

Історія оподаткування

Оподаткування виникло дуже давно. Воно існувало ще за біблейських часів. Одним в відомих податків була десятина. Робітники віддавали десяту частину від свого врожаю в якості податку, за те, що він користувався землею.

У Римі, Афінах, Спарті податки, як правило  не стягувались, тому що не існувало постійних відомств, які б цим займалися.

Ті, хто збирали податки  не користувались популярністю серед народу, хоча вони тільки виконували волю керівників державою. Оскільки збір податків дуже не легке діло, яке потребує утримання спеціального апарату, право на стягування податків , в деяких країнах, за для економії грошових коштів, виставлялось на торги.  Право стягувати податки отримував той, хто пропонував найбільшу суму. Звичайно, такий збирач податків для покриття свої витрат та для того, щоб отримати прибуток з великою відповідальністю відносився до своїх обов’язків.

У наш час податки та система оподаткування – це не тільки джерело бюджетних надходжень, але є найважливішими структурними елементами економіки ринкового типу. Очевидно, що без формування раціональної податкової системи, не таку щоб давила на підприємницьку діяльність, а дозволяла проводить ефективну бюджетну політику, неможливе повноцінне перетворення економіки України.

В Україні система оподаткування функціонує на основі Податкового кодексу України від 02.10.2010 №2755-XI. Вся система оподаткування складається із загальнодержавних податків та місцевих податків та зборів.

В податковому кодексі доволі чітко прописані всі нормативи стосовно оподаткування та відповідальність за порушення норм оподаткування.

Системи оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності в Україні.

В  Україні існує дві системи оподаткування

  1. Спрощена система оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.
  2. Загальні система оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.

Обидві системи відрізняються тим, що в основі загальної системи оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності закладений принцип оподаткування прибутку – як бази, котра вираховується шляхом віднімання із суми всіх доходів сум витрат , понесених у зв’язку з господарською діяльністю. Загальна система оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності в силу доволі гнучких інструментів бухгалтерського та податкового обліку притаманна підприємцям, бізнес яких передбачає високу оберненість коштів.

Загальна система оподаткування  СПД в Україні.

Основним податком  для суб’єктів підприємницької діяльності. являється  податок з прибутку фізичних  осіб. Ставка його складає 15 відсотків від бази оподаткування (прибуток за мінусом витрат), яка не перевищує десятикратного розміру мінімальної заробітної платні в Україні. Все, що вище цієї суми оподатковується по ставці 17%. Зауважимо, що облік витрат та прибутку  ведеться згідно правил , що передбачені для підприємств – платників податку на прибуток, іншими словами, у витрати включаються виключно суми, що понесені в зв’язку з господарською діяльністю.

Сплата податків на загальній системі оподаткування

Сплата податків на загальній системі оподаткування

 Сплата податку СПД, що знаходяться на загальній системі оподаткування, здійснюється щомісячним авансовим платежем, сума якого складає 1/12 частину від річного розміру податку, що був нарахований до сплати за минулий рік. Суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані зареєструватися платником податку на додану вартість, у випадку, якщо за минулі дванадцять місяців виручка перевищує 300 000грн. Добровільний порядок реєстрації СПД платником ПДВ розповсюджується не на всіх осіб.

Єдиний соціальний податок для СПД на загальній системі оподаткування

Цей податок ввели в якості заміни зборам в Пенсійний фонд та фонди соціального страхування. Суб’єкти підприємницької діяльності, що перебувають на загальній системі оподаткування  зобов’язані сплатити єдиний соціальний податок в розмірі 34,75 від бази оподаткування (з якої розраховується податок на прибуток), однак місячна сума ЄСП не повинна перевищувати п’ятнадцяти кратного розміру прожиткового мінімуму.

Утримання із зарплатні працівників, що працюють у СПД на загальній системі оподаткування.

У випадку, якщо суб’єкт підприємницької діяльності використовує найманих працівників, підприємець зобов’язаний щомісячно утримувати і сплачувати в бюджет наступні податки та збори із зарплатні:

  1. Податок на прибуток робітника.
  2. Єдиний соціальний внесок з фонду оплати праці (за рахунок СПД)
  3. Єдиний соціальний внесок із заробітної платні робітника

Торгівельний патент для СПД на загальній системі оподаткування.

Сплата податку та отримання торгівельного патенту обов’язкове для СПД,що знаходиться на загальній системі оподаткування при здійсненні таких видів діяльності:

  1. Торгівельна діяльність пунктах продажу товарів(окрім ринків)
  2. Надання платних побутових послуг
  3. Обмін валюти
  4. Діяльність у сфері розваг

Ключевые слова: 

Оподаткування, Система оподаткування, СПД, сплата податків, загальна система оподаткування
Оподаткування. Загальна система оподаткування в Україні. | Оптимизация налогообложения

Ошибка

На сайте произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.