Статьи

Закон «Про інститути спільного інвестування» 2014 р

закон Про інститути спільного інвестування

З 1 січня 2014року набрав чинності Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. №5080-6.

Даний закон направлений на те, щоб залучати та ефективно розміщувати фінансові ресурси, що надає інвестор, а також у ньому визначені організаційні та правові основи по створенню активів. В ньому прописані вимоги, які стосуються складу, структури та того, яким чином потрібно зберігати такі активи, емісії, кругообігу, обліку та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, а також порядок розкриття інформації про їх діяльність.

Давайте більш детально розглянемо  закон Про інститути спільного інвестування.

Документ дозволяє створювати інститут спільного інвестування  спеціалізованого або кваліфікаційного виду в додаток до діючих диверсифікованим та не диверсифікованим .

До спеціалізованих інститутів спільного інвестування Закон відносить шість класів інвестиційний фондів

 • Грошовий ринок
 • Державні цінні папери
 • Облігації
 • Акції
 • Індексні та банківські метали

До кваліфікаційних відносяться наступні класи активів

 • Об’єднаний клас цінних паперів
 • Клас нерухомості
 • Клас рентних активів
 • Клас кредитних активів
 • Клас біржових товарних активів
 • Інші класи  активів, які Національна  комісія  по цінним паперам та фондовому рину має можливість вводити та відносить до кваліфікаційних. 

Фізична особа може стати учасником кваліфікаційного інституту спільного інвестування за умови,що вона зробить внесок не менше ста мінімальних заробітних плат, що встановлені законом на 1 січня 2014 року, коли Закон набуває чинності.

Компанія, що займається управлінням активами відкритих та інтервальних пайових корпоративних інвестиційних фондів, мають право змінювати вид ІСІ з диверсифікованого на спеціалізований на протязі одного року з дня набуття чинності Закону.

 В документі є ще інші норми та положення. Він знімає заборону на  інвестування інституту суспільного інвестування в акції банківських установ, замінивши його норму про те, що ІСІ не може бути засновниками чи власниками істотної участі в банку(не більше десяти відсотків). Ця норма набуває чинності наступного дня після того, як буде опубліковано даний Закон.

Окрім цього, документ вводить вид акцій - це акції корпоративного інвестиційного фонду.

Компанія, що займається управлінням активами інституту спільного інвестування, та тим, хто їх зберігає, надається період 2014 року на проведення своєї діяльності згідно з новим Законом.

comments powered by HyperComments