Лист Міндоходів від 16.06.2014 № 13876 "Про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків"

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.06.2014 № 13876/7/99-99-18-02-02-17

                                                                                                                     Головні управління Міндоходів

                                                                                                                     в областях та м. Києві

Про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

 

Для забезпечення реалізації прав фізичних осібна одержання  адміністративних послуг, а також реалізації права громадян України на присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків незалежно від реєстрації їх місця проживання чи перебування або відсутності такої реєстрації  Міністерство доходів і зборів України зобов’язує:

забезпечити прийом облікових карток фізичних осіб –платників податків для реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр)або повідомлень(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) для реєстрації фізичних осіб у Окремому реєстрі Державного реєстру незалежно від місця проживання (реєстрації) або місця отримання доходів у будь-якому територіальному органі Міністерства доходів і зборів України;

здійснювати видачу документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, внесення до паспортів громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесення відмітки щодо наявності права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, надання відомостей про джерела/суми доходів протягом п’яти робочих днів;

начальників ГУМіндоходіворганізувати оперативне та якісне обслуговування фізичних осіб – платників податків, які реєструються або подають зміни до Державного реєстру.

 

Перший заступник Міністра                                                                                                       І.О. Білоус

Налоги: