бухгалтер в отпуске. кто подписывает кассовые ордера?

алексей иванович
бухгалтер в отпуске. кто подписывает кассовые ордера?

кто вместо бухгалтера имеет право подписывать доходные и расходные кассовыеордера, когда бухгалтер в отпуске?

01.15.15 5:17
Ответ: TAxer
Відповідно до пункту 4.8

Відповідно до пункту 4.8 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за №40/10320, зі змінами (далі — Положення), на підприємствах, що мають одного касира, за потреби тимчасової його заміни виконання обов'язків касира покладається на іншого працівника за письмовим наказом керівника. Із цим працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність на час виконання ним обов'язків касира.

 

01.15.15 5:22